www.vilnema.lt

Patyręs buhalteris – įmonės sėkmės garantas

Viešoji įstaiga (VšĮ)

Viešoji įstaiga − tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Viešoji įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, viešosios įstaigos įstatams ir veiklos tikslams. Nors viešoji įstaiga turi teisę verstis ūkine komercine veikla, ši veikla turi būti neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais ir, kita vertus, neturi būti draudžiama. Viešosios įstaigos steigėjai gali būti valstybės ar savivaldybės institucijos ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę viešosios įstaigos steigimo sutartį. Steigėjų skaičius neribojamas. Viešoji įstaiga turi turėti organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą − viešosios įstaigos vadovą.

  VšĮ Steigimui reikalingi duomenys: Steigėjo duomenys; Steigiamos VšĮ pavadinimas; Steigiamos VšĮ tikslus buveinės adresas; Steigiamos VšĮ direktorius.

Jei ketinate steigti viešąją įstaigą  mes Jums  galime padėti:

1.   parengiame viešosios įstaigos steigimo sutartį /aktą ;

2.   parengiame viešosios įstaigos įstatus;

3.   pagal visus reikalavimus užpildome JAR formas;

4.   registrų centre rezervuojame laikinus viešosios įstaigos pavadinimą;

5.   viešosios įstaigos steigimo dokumentus pateikiame tvirtinti notarui;

6.   Patvirtintus dokumentus priduodame Registrų centrui;

7.   Už steigimo dokumentų parengimą išrašome sąskaitą faktūrą. 


Užsukite dar kartą. Dėkojame už susidomėjimą!

Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie