www.vilnema.lt

Patyręs buhalteris – įmonės sėkmės garantas

 Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)

Uždaroji akcinė bendrovė – tai įmonė, kurios kapitalas suskirstytas į dalis, vadinamas akcijomis. Tai yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2500 Eur. Uždarojoje akcinėje bendrovėje turi būti mažiau kaip 250 akcininkų. Akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, jei įstatymai nenustato kitaip. Bendrovės steigėjais gali būti tiek fiziniai tiek, ir juridiniai asmenys. Kiekvienas bendrovės steigėjas turi įsigyti bendrovės akcijų ir tapti jos akcininku. Kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios  bendrovės akcijos. Esant toms pačioms aplinkybėms visi tos pačios klasės akcijų savininkai turi vienodas teises ir pareigas.

Nuo 2023-05-01 sumažintas minimalus uždarosios akcinės bendrovės įstatinio kapitalo dydis iki 1000 Eur (buvo 2500 Eur), – AB Įstatymo 2 straipsnio 4 dalis.

UAB steigimui reikalingi duomenys: Steigėjo duomenys; Steigiamos UAB pavadinimas; Steigiamos UAB tikslus buveinės adresas; Steigiamos UAB direktorius. 

Jei ketinate steigti uždarąją akcinę bendrovę mes Jums  galime padėti:

1. parengiame įmonių steigimo sutartis / aktus;

2. parengiame įstatus;

3. pagal visus reikalavimus užpildome JAR formas;

4. registrų centre rezervuojame laikinus įmonių pavadinimus;

5. įmonės steigimo dokumentus pateikiame tvirtinti notarui;

6. patvirtintus dokumentus priduodame Registrų centrui;

7. už steigimo dokumentų parengimą išrašome sąskaitą faktūrą.


Užsukite dar kartą. Dėkojame už susidomėjimą!

Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie