www.vilnema.lt

Patyręs buhalteris – įmonės sėkmės garantas


NPD, PNPD taikymas


Bendroji informacija:
Mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) yra taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, t. y. mėnesio NPD dydis priklauso nuo tokių pajamų sumos.
Metams pasibaigus, įvertinamos gyventojo metinės pajamos (GMP) ir nuo GMP apskaičiuojamas metinis NPD. Tokiu būdu, jei gyventojas gavo kitų nei su darbo santykiais susijusių pajamų, jo GMP bus didesnės nei su darbo santykiais susijusios pajamos, nuo kurių buvo skaičiuojamas NPD, todėl gyventojas, teikdamas metinę pajamų deklaraciją, turės grąžinti GPM nuo per daug pritaikyto mėnesio NPD ar jo dalies.

Nuo 2024-01-01 keičiasi NPD skaičiavimas.

Mėnesio NPD:

1. Maksimalus mėnesio NPD - 747 Eur taikytinas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventoją), kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršija 924 Eur (minimalios mėnesinės algos (MMA), galiojančios 2024-01-01, vieno dydžio);
2. Gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį didesnės nei 924 Eur, tačiau neviršija 2167 Eur sumos taikytinas mėnesio NPD  apskaičiuojamas pagal formulę:
Mėnesio NPD = 747 – 0,5 × (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 924 Eur) ;
3. Gyventojams, kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį yra didesnės nei 2 167 Eur suma, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę:
Mėnesio NPD = 400 – 0,18 × (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 642 Eur);

Metinis NPD:

Metinis 8 964 Eur NPD taikomas gyventojams, kurių GMP neviršija 12 MMA (11 088 Eur) sumos;
Gyventojams, kurių GMP yra didesnės nei 12 MMA (11 088 Eur), bet neviršija 26 004 Eur sumos, metinis NPD apskaičiuojamas pagal formulę:
Metinis NPD = 8 964 – 0,5 × (GMP – 11 088 Eur);
Gyventojams, kurių GMP yra didesnės nei 26 004 Eur, metinis NPD apskaičiuojamas pagal formulę:
Metinis NPD = 4 800 – 0,18 × (GMP – 7 704 Eur).

Tiems darbuotojams, kuriems nustatytas mažesnis darbingumo lygis, taikomi individualūs NDP dydžiai:
0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, NPD yra 1127 Eur.
30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, NPD yra 1057 Eur.


Nuo 2023-01-01 keičiasi NPD skaičiavimas.

Mėnesio NPD:

1. Maksimalus mėnesio NPD - 625 Eur, taikytinas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventoją), kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršija 840 Eur (minimalios mėnesinės algos (MMA), galiojančios 2023-01-01, vieno dydžio);
2. Gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį didesnės nei 840 Eur, tačiau neviršija 1926 Eur sumos taikytinas mėnesio NPD  apskaičiuojamas pagal formulę:
Mėnesio NPD = 625 – 0,42 × (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 840 Eur) ;
3. Gyventojams, kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį yra didesnės nei 1 926 Eur suma, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę:
Mėnesio NPD = 400 – 0,18 × (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 642 Eur);Metinis NPD:

4. Metinis 7 500 Eur NPD taikomas gyventojams, kurių GMP neviršija 12 MMA (10 080 Eur) sumos;
5. Gyventojams, kurių GMP yra didesnės nei 12 MMA (10 080 Eur), bet neviršija 23 112 Eur sumos, metinis NPD apskaičiuojamas pagal formulę:
Metinis NPD = 7 500 – 0,42 × (GMP – 10 080 Eur);
6. Gyventojams, kurių GMP yra didesnės nei 23 112 Eur, metinis NPD apskaičiuojamas pagal formulę:
Metinis NPD = 4 800 – 0,18 × (GMP – 7 704 Eur).


Tiems darbuotojams, kuriems nustatytas mažesnis darbingumo lygis, taikomi individualūs NDP dydžiai:
0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, NPD yra 1 005 Eur.
30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, NPD yra 935 Eur.

Informacijos šaltinis VMI ieskokite ČIA

 

Užsukite dar kartą. Dėkojame už susidomėjimą!

Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie