www.vilnema.lt

Patyręs buhalteris – įmonės sėkmės garantas

Puslapis ruošiamas

Kokius mokesčius moka įmonės

1. Mokesčių mokėtojas privalo mokesčius:

·        a) apskaičiuoti;

·        b) deklaruoti;

 ·        c) sumokėti.

 2. Kai kuriais atvejais mokestį apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti privalo ne mokesčio mokėtojas, o kitas asmuo (pvz., už darbuotoją gyventojų pajamų mokestį privalo sumokėti darbdavys).

 3. Pelno mokestį, Pridėtinės vertės mokestį ir Nekilnojamojo turto mokestį nustatytais atvejais privalu mokėti avansu (mokamas avansinis mokestis).   


 Teisės aktai:

·        1. Pelno mokesčio įstatymas

·        2. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

·        3. Sveikatos draudimo įstatymas

·        4. Valstybinio socialinio draudimo įstatymas

·        5. Garantinio fondo įstatymas

·        6. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

 


Mokesčio objektas

Mokestis ir tarifas

Sumokėjimo terminas

Pelnas

      Pelno mokestis:  15% arba   5% 

Mokama kas metus iki 06-15 d. Avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas   ne vėliau kaip kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio paskutinio mėnesio   penkioliktą dieną (už 2019 m. – kovo 15 d, birželio 15 d., rugsėjo 15 d.   ir gruodžio 15 d., jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais   metais).
  
  

Dividendai

Jei dividendus gauna fizinis asmuo:  Gyventojų pajamų mokestis:15%  Jei   dividendus gauna juridinis asmuo:     Pelno mokestis:  %       

Mokama tą patį mėnesį, kai išmokami dividendai Mokama kitą mėnesį po   dividendų išmokėjimo

Darbo užmokestis

Gyventojų pajamų mokestis

PSD

VSD

Mokama kas mėnesį 
  
  

Prekių tiekimas / paslaugų teikimas

      Pridėtinės vertės mokestis:pagrindinis tarifas   21%

Mokama kas mėnesį registruoti PVM mokėtojai

Nekilnojamasis turtas

      Nekilnojamojo turto mokestis:0,3%-1% (konkretų   tarifą nustato savivaldybė)

Mokama kas metus Jei mokamas avansinis nekilnojamojo turto mokestis,   mokama kas ketvirtį

 
 
 
Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie