www.vilnema.lt

Patyręs buhalteris – įmonės sėkmės garantas

ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO ARBA AMORTIZACIJOS NORMATYVAI (METAIS)

 

Kokios sąnaudos yra priskiriamos reprezentacinėms sąnaudoms?

Apskaičiuojant 2018 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, įmonės faktiškai patirtos medžioklės, žvejybos, plaukiojimo jachtomis, stovyklavimo išlaidos (skirtingai negu ankstesniaisiais mokestiniais laikotarpiais) gali būti priskiriamos reprezentacinėms sąnaudoms.

Prie reprezentacinių sąnaudų priskiriamos fizinių asmenų, kurie atstovauja juridinius asmenis, arba asmenis, kurie verčiasi ūkine – komercine veikla neįregistravę vieneto (įsigijusių verslo liudijimus nuolatinių gyventojų), kelionės, apgyvendinimo, vaišinimo (pobūvių, banketų), kultūros renginių lankymo, jiems teiktinų suvenyrų pirkimo (gamybos) ir kitos sąnaudos.

Reprezentacinės sąnaudos pripažįstamos ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais tik tuo atveju, kai reprezentacines sąnaudas vienetai patiria, siekdami užmegzti naujus arba pagerinti esamus verslo ryšius su kitais vienetais ar fiziniais asmenimis (išskyrus savo darbuotojus, akcininkus, savininkus bei kontroliuojamus ar kontroliuojančius vienetus ar kontroliuojančius nuolatinius gyventojus), t. y. esamais ar potencialiais vieneto produkcijos ar paslaugų pirkėjais, investuotojais ir kitais asmenimis, turinčiais arba galinčiais turėti įtakos užmezgant naujus ir plėtojant esamus verslo ryšius, naudai.


 

 

Kuriais atvejais įmonė kavos aparato ir kavos (arbatos) įsigijimo išlaidas gali priskirti leidžiamiems atskaityma 

 1. Įmonė teikia konsultacines paslaugas. Patalpose, kuriose teikiamos konsultacinės paslaugos, naudojamas kavos aparatas, t. y. kava (arbata) gali vaišintis šių paslaugų gavėjai. Tokio pobūdžio išlaidos įvertinamos nustatant konsultacinių paslaugų kainą, tačiau kaip atskira paslauga (prekė) sąskaitoje už konsultacines paslaugas neišskiriama

GALIMA

(PMĮ 17 str.)

2 . Įmonė įsigijo kavos aparatą. Kava nemokamai vaišinasi įmonės darbuotojai

Kavos aparato įsigijimo išlaidas – GALIMA (PMĮ 17 str.).

Kavos (arbatos, cukraus) išlaidos – NEGALIMA (PMĮ 31 str. 1 d. 13 p.).

3. Įmonė įsigijo kavos aparatą. Kava (arbata) už užmokestį (monetas įmetus į kavos aparatą) vaišintis gali tiek įmonės darbuotojai, tiek klientai

GALIMA

(PMĮ 17 str.)

4. Įmonė įsigijo kavos aparatą. Kava (arbata) yra vaišinami tik reprezentacinių renginių svečiai

GALIMA ne daugiau kaip 50 proc. sanaudų ir atskaitomų sąnaudų suma negali viršyti 2 procentų vieneto pajamų per mokestinį laikotarpį, viršijanti suma – neleidžiami atskaitymai (PMĮ 22 str.)


5. Įmonė įsigijo kavos aparatą. Kava (arbata) nemokamai gali vaišintis įmonės darbuotojai. Esant reikalui kava yra vaišinami ir reprezentacinių renginių svečiai

Kavos aparato įsigijimo išlaidas – GALIMA (PMĮ 17 str.).

Kavos (arbatos, cukraus) išlaidos:

1. darbuotojams – NEGALIMA (PMĮ 31str. 1 d. 13 p.).

2. reprezentacijoms – GALIMA, ne daugiau kaip 50 proc. sanaudų ir atskaitomų sanaudų suma negali viršyti 2 procentų vieneto pajamų per mokestinį laikotarpį, viršijanti suma – neleidžiami atskaitymai (PMĮ 22 str.).


 

 

Kiek procentų reprezentacinių sąnaudų gali būti atskaitoma iš pajamų?

Nuo 2018-01-01

Iš pajamų atskaitoma ne daugiau kaip 50 procentų reprezentacinių sąnaudų ir tokių atskaitomų sąnaudų suma negali viršyti 2 procentų vieneto pajamų per mokestinį laikotarpį. 


informacijos šaltinis www.vmi.lt

 Dėkojame už susidomėjimą!

Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie