www.vilnema.lt

Patyręs buhalteris – įmonės sėkmės garantas

Kada registruotis PVM

1.  Lietuvos apmokestinamieji asmenys privalo registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje, jeigu:

a) Atlygis už parduotas prekes/paslaugas šalies teritorijoje (išskyrus į kitas ES valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones) per paskutiniuosius 12 mėnesių viršija   45000 Eur

b) Asmuo (vienas ar kartu su susijusiais asmenimis) kontroliuoja keletą įmonių ir visų jų bendras gautas atlygis per paskutiniuosius 12 mėnesių buvo didesnis negu .   45000 Eur

Prievolė registruotis PVM mokėtojais atsiranda kontroliuojamoms įmonėms ir pačiam asmeniui (jeigu jis vykdo ekonominę veiklą), neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno iš jų gautas atlygis yra mažesnis kaip   45000 Eur

c) Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekes (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė per kalendorinius metus viršija   14000 Eur

2.  Užsienio apmokestinamieji asmenys privalo registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje, jeigu: a) Lietuvoje tiekia prekes arba teikia paslaugas, t.y. nuo pat jų ekonominės veiklos Lietuvoje pradžios; b) Tiekia prekes iš Lietuvos į kitas ES valstybes nares ar už ES ribų; c) ES valstybės narės PVM mokėtojas Lietuvoje vykdo nuotolinę prekybą ir tiekiamų į Lietuvą prekių vertė per kalendorinius metus viršija    35000 Eur d) Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekes (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė per kalendorinius metus viršija   14000 Eur Teisės aktai numato nurodytų taisyklių išimtis ir papildomas sąlygas. 

Kiekvienas asmuo, kuris vykdo ar ketina vykdyti ekonominę veiklą, gali registruotis PVM mokėtoju savanoriškai, nors ir neatitinka aukščiau išvardintų kriterijų. Prieš registruojantis asmuo turi įvertinti, ar iš tikrųjų yra naudinga tapti PVM mokėtoju neatsiradus tokiai prievolei. Savanoriškai registruotis į PVM mokėtojus verta tada, kai pagrindiniai teikiamų paslaugų/prekių pirkėjai yra PVM mokėtojai. Ši taisyklė taikoma dažniausiai, tačiau visuomet reikia įvertinti konkrečias aplinkybes, kurios galutinai gali nulemti sprendimą. 

Teisės aktai: 

1. PVM įstatymas 

2. Įregistravimo į PVM mokėtojų registrą/išregistravimo iš PVM mokėtojų registro taisyklės


Užsukite dar kartą. Dėkojame už susidomėjimą!

Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie