www.vilnema.lt

Patyręs buhalteris – įmonės sėkmės garantas

DĖL KOMANDIRUOTĖS Į UŽSIENĮ DIENPINIGIŲ NUO 2023 M. SAUSIO 1 D. 

 

Mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis už   1386,00 Eur (t. y. minimali mėnesinė alga - 840 Eur padauginta iš   koeficiento 1,65), arba

Valandinis atlygis yra mažesnis už   8,481 Eur (t. y. minimalus valandinis atlygis 5,14 Eur padaugintas   iš koeficiento 1,65).

Jeigu   apskaičiuotų dienpinigių bendra suma per mėnesį yra lygi ar mažesnė nei 50   proc. nustatyto darbo užmokesčio (darbo užmokesčio, apskaičiuoto pagal   valandinį atlygį), dienpinigiai yra neapmokestinami.

 

Jeigu   apskaičiuotų dienpinigių bendra suma per mėnesį didesnė nei 50 proc.   nustatyto darbo užmokesčio (darbo užmokesčio, apskaičiuoto pagal valandinį   atlygį), viršijanti (50 proc.) dalis apmokestinama kaip su darbo santykiais   susijusios pajamos.

Mėnesinis darbo užmokestis yra lygus   ar didesnis už 1386,00 Eur (840 Eur x 1,65), arba

Valandinis atlygis yra lygus ar   didesnis už 8,481 Eur (5,14 Eur x 1,65).

Visa   dienpinigių suma, neviršijanti patvirtintos tos užsienio šalies dienpinigių   normos, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

Vykstant   į komandiruotes Lietuvoje


Išmokėtų   dienpinigių suma yra didesnė nei 50 proc. nustatyto mėnesinio darbo   užmokesčio arba apskaičiuoto pagal valandinį atlygį.

Dienpinigių   suma, viršijanti 50 proc. nustatyto atlyginimo (viršijanti dalis), sudėjus   kartu su apskaičiuotu darbo užmokesčiu, apmokestinama kaip su darbo   santykiais susijusios pajamos.

Išmokėtų   dienpinigių suma yra lygi ar mažesnė nei 50 proc. nustatyto mėnesinio darbo   užmokesčio arba apskaičiuoto pagal valandinį atlygį.

Visa   dienpinigių suma, neviršijanti nustatytos dienpinigių normos (28 Eur),   gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

 

Apskaičiuojant darbuotojui kelių komandiruočių per mėnesį į užsienį kompensacijas, per mėnesį faktiškai išmokėtos dienpinigių sumos sudedamos.

Svarbu. Išmokamų dienpinigių suma turi būti lyginama su darbo sutartyje nustatytu atlyginimu. 

Informacijos šaltinis VMI.


Užsukite dar kartą. Dėkojame už susidomėjimą!

Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie