www.vilnema.lt

Patyręs buhalteris – įmonės sėkmės garantas


Vykstant į užsienio komandiruotes


(dydžiai nustatyti taikant minimalią mėnesinę algą nuo 2024-01-01)


Mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis už 1524,60 Eur (t. y. minimali mėnesinė alga - 924 Eur padauginta iš koeficiento 1,65), arba
Valandinis atlygis yra mažesnis už 9,3225 Eur (t. y. minimalus valandinis atlygis 5,65 Eur padaugintas iš koeficiento 1,65).


Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma per mėnesį yra lygi ar mažesnė nei 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (darbo užmokesčio, apskaičiuoto pagal valandinį atlygį), dienpinigiai yra neapmokestinami.
Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma per mėnesį didesnė nei 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (darbo užmokesčio, apskaičiuoto pagal valandinį atlygį), viršijanti (50 proc.) dalis apmokestinama kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.
Mėnesinis darbo užmokestis yra lygus ar didesnis už 1524,60 Eur (924 Eur x 1,65), arba
Valandinis atlygis yra lygus ar didesnis už 9,3225 Eur (5,65 Eur x 1,65).
Visa dienpinigių suma, neviršijanti patvirtintos tos užsienio šalies dienpinigių normos, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.


Vykstant į komandiruotes Lietuvoje


Išmokėtų dienpinigių suma yra didesnė nei 50 proc. nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio arba apskaičiuoto pagal valandinį atlygį.
Dienpinigių suma, viršijanti 50 proc. nustatyto atlyginimo (viršijanti dalis), sudėjus kartu su apskaičiuotu darbo užmokesčiu, apmokestinama kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.
Išmokėtų dienpinigių suma yra lygi ar mažesnė nei 50 proc. nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio arba apskaičiuoto pagal valandinį atlygį.
Visa dienpinigių suma, neviršijanti nustatytos dienpinigių normos (28 Eur), gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.
Apskaičiuojant darbuotojui kelių komandiruočių per mėnesį į užsienį kompensacijas, per mėnesį faktiškai išmokėtos dienpinigių sumos sudedamos.
Svarbu. Išmokamų dienpinigių suma turi būti lyginama su darbo sutartyje nustatytu atlyginimu.DĖL KOMANDIRUOTĖS Į UŽSIENĮ DIENPINIGIŲ NUO 2023 M. SAUSIO 1 D. 

 

Mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis už   1386,00 Eur (t. y. minimali mėnesinė alga - 840 Eur padauginta iš   koeficiento 1,65), arba

Valandinis atlygis yra mažesnis už   8,481 Eur (t. y. minimalus valandinis atlygis 5,14 Eur padaugintas   iš koeficiento 1,65).

Jeigu   apskaičiuotų dienpinigių bendra suma per mėnesį yra lygi ar mažesnė nei 50   proc. nustatyto darbo užmokesčio (darbo užmokesčio, apskaičiuoto pagal   valandinį atlygį), dienpinigiai yra neapmokestinami.

 

Jeigu   apskaičiuotų dienpinigių bendra suma per mėnesį didesnė nei 50 proc.   nustatyto darbo užmokesčio (darbo užmokesčio, apskaičiuoto pagal valandinį   atlygį), viršijanti (50 proc.) dalis apmokestinama kaip su darbo santykiais   susijusios pajamos.

Mėnesinis darbo užmokestis yra lygus   ar didesnis už 1386,00 Eur (840 Eur x 1,65), arba

Valandinis atlygis yra lygus ar   didesnis už 8,481 Eur (5,14 Eur x 1,65).

Visa   dienpinigių suma, neviršijanti patvirtintos tos užsienio šalies dienpinigių   normos, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

Vykstant   į komandiruotes Lietuvoje


Išmokėtų   dienpinigių suma yra didesnė nei 50 proc. nustatyto mėnesinio darbo   užmokesčio arba apskaičiuoto pagal valandinį atlygį.

Dienpinigių   suma, viršijanti 50 proc. nustatyto atlyginimo (viršijanti dalis), sudėjus   kartu su apskaičiuotu darbo užmokesčiu, apmokestinama kaip su darbo   santykiais susijusios pajamos.

Išmokėtų   dienpinigių suma yra lygi ar mažesnė nei 50 proc. nustatyto mėnesinio darbo   užmokesčio arba apskaičiuoto pagal valandinį atlygį.

Visa   dienpinigių suma, neviršijanti nustatytos dienpinigių normos (28 Eur),   gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

 

Apskaičiuojant darbuotojui kelių komandiruočių per mėnesį į užsienį kompensacijas, per mėnesį faktiškai išmokėtos dienpinigių sumos sudedamos.

Svarbu. Išmokamų dienpinigių suma turi būti lyginama su darbo sutartyje nustatytu atlyginimu. 

Informacijos šaltinis VMI.


Užsukite dar kartą. Dėkojame už susidomėjimą!

Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie