www.vilnema.lt

Patyręs buhalteris – įmonės sėkmės garantas


Dienpinigių apmokestinimas vykstant į komandiruotes  užsienį nuo 2019-01-01: 

Mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis už  721,50 Eur  (t. y. minimalios mėnesinės algos 555 Eur padaugintos iš koeficiento 1,3), ar valandinis atlygis yra mažesnis už  4,407 Eur (t. y. minimalaus valandinio atlygio 3,39 Eur padauginto iš koeficiento 1,3)

Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma yra lygi ar mažesnė nei  50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (ar valandinio atlygio), dienpinigiai neapmokestinami

Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma didesnė nei 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (ar valandinio atlygio), viršijanti (50 proc.) dalis apmokestinama 20 proc. pajamų mokesčio tarifu

Mėnesinis darbo užmokestis yra lygus ar didesnis už 721,50 Eur (555 Eur x 1,3) , ar valandinis atlygis yra lygus ar didesnis už4,407 Eur (3,39 x 1,3)

Visa dienpinigių suma, neviršijanti LR Vyriausybės patvirtintos tos užsienio šalies dienpinigių normos, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama


Dienpinigių apmokestinimas vykstant į komandiruotes Lietuvoje: 

Išmokėtų dienpinigių suma yra didesnė nei 50 proc. nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio arba apskaičiuoto pagal valandinį atlygį

Dienpinigių suma, viršijanti 50 proc. nustatyto atlyginimo (viršijanti dalis), sudėjus kartu su apskaičiuotu darbo užmokesčiu, apmokestinama 20 proc. pajamų mokesčiu

Išmokėtų dienpinigių suma yra lygi ar mažesnė nei 50 proc. nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio arba apskaičiuoto pagal valandinį atlygį

Visa dienpinigių suma, neviršijanti nustatytos LR dienpinigių normos (15 Eur),  gyventojų pajamų mokesčiuneapmokestinama

Su kokiu atlyginimu turi būti lyginama išmokamų dienpinigių suma už komandiruotes Lietuvoje?

Dienpinigių suma turi būti lyginama su darbo sutartyje nustatytu atlyginimuInformacinis šaltinis  vmi.lt

 
 
 
Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie